خودروبر و امداد خودرو شبانه روزی بسطام | یدک کش بسطام

خودروبر و امداد خودرو شبانه روزی بسطام | یدک کش بسطام

خودروبر بسطام معتبرترین شرکت‌ خودروبری در تمام مناطق شهر بسطام زیر نظر اتحادیه امداد خودروی کشوری می باشد.در صورتيكه خودروی شمابه هر علتی قابل حركت نبوده و يا حركت آن ممكن است باعث بروز خطر گردد، در هر زمان از شبانه روز مي‌توانيد با خودرو بر بسطام تماس حاصل نموده، تا با بهره گيري از … ادامه