خودروبر و امداد خودرو شبانه روزی بسطام | یدک کش بسطام

خودروبر و امداد خودرو شبانه روزی بسطام | یدک کش بسطام

خودروبر بسطام معتبرترین شرکت‌ خودروبری در تمام مناطق شهر بسطام زیر نظر اتحادیه امداد خودروی کشوری می باشد.در صورتیکه خودروی شمابه هر علتی قابل حرکت نبوده و یا حرکت آن ممکن است باعث بروز خطر گردد، در هر زمان از شبانه روز می‌توانید با خودرو بر بسطام تماس حاصل نموده، تا با بهره گیری از … ادامه