خودروبر و یدک کش شهمیرزاد | امداد خودرو شهمیرزاد

خودروبر و یدک کش شهمیرزاد | امداد خودرو شهمیرزاد

امداد خودرو و خودروبر شهمیرزاد معتبرترین شرکت‌ خودروبری در تمام مناطق شهر شهمیرزاد زیر نظر اتحادیه امداد خودروی کشوری می باشد. در صورتیکه خودروی شما به هر علتی قابل حرکت نبوده و یا حرکت آن ممکن است باعث بروز خطر گردد، در هر زمان از شبانه روز می‌توانید با خودروبر شهمیرزاد تماس حاصل نموده، تا … ادامه