خودروبر زائر سرای الغدیر | یدک کش زائر سرای الغدیر

خودروبر زائر سرای الغدیر | یدک کش  زائر سرای الغدیر

خودروبر زائر سرای الغدیر معتبرترین شرکت‌ خودروبری در تمام مناطق شهر زائر سرای الغدیر زیر نظر اتحادیه امداد خودروی کشوری می باشد.در صورتیکه خودروی شمابه هر علتی قابل حرکت نبوده و یا حرکت آن ممکن است باعث بروز خطر گردد، در هر زمان از شبانه روز می‌توانید با خودرو بر زائر سرای الغدیر تماس حاصل … ادامه