خودروبر و امداد خودرو صومعه سرا – ۰۹۱۹۷۸۳۹۱۸۸

خودروبر و امداد خودرو صومعه سرا – ۰۹۱۹۷۸۳۹۱۸۸

خودروبر و امداد خودرو صومعه سرا معتبرترین شرکت‌ خودروبری در تمام مناطق شهر صومعه سرا زیر نظر اتحادیه امداد خودروی کشوری می باشد. در صورتیکه خودروی شما به هر علتی قابل حرکت نبوده و یا حرکت آن ممکن است باعث بروز خطر گردد، در هر زمان از شبانه روز می‌توانید با خودرو بر صومعه سرا … ادامه