خودروبر و یدک کش ۲۴ ساعته شاهین دژ | امدادخودرو شاهین دژ

خودروبر و یدک کش ۲۴ ساعته شاهین دژ | امدادخودرو شاهین دژ

خودروبر شاهین دژ معتبرترین شرکت‌ خودروبری در تمام مناطق شهر شاهین دژ زیر نظر اتحادیه امداد خودروی کشوری می باشد.در صورتیکه خودروی شمابه هر علتی قابل حرکت نبوده و یا حرکت آن ممکن است باعث بروز خطر گردد، در هر زمان از شبانه روز می‌توانید با خودرو بر شاهین دژ تماس حاصل نموده، تا با … ادامه