امداد خودرو و خودروبر آستارا – 09190105066

امداد خودرو و خودروبر آستارا – 09190105066

امداد خودرو آستارا معتبرترین شرکت‌ خودروبری در تمام مناطق شهر آستارا زیر نظر اتحادیه امداد خودروی کشوری می باشد.در صورتيكه خودروی شمابه هر علتی قابل حركت نبوده و يا حركت آن ممكن است باعث بروز خطر گردد، در هر زمان از شبانه روز مي‌توانيد با خودرو بر آستارا تماس حاصل نموده، تا با بهره گيری … ادامه