خودروبر دماوند

خودروبر دماوند

خودروبر دماوند : در بعضی از شرایط زمانی که با خودرویمان در حال حرکت به مقصدی یا مسافرتی هستیم ، خودروی ما دچار نقص فنی میشود که امکان راه اندازی مجدد آن از عهده ما خارج است. و یا به دلیل نبودن امکانات و تجهیزات مخصوص قادر به راه اندازی مجدد خودرو و تعمیر آن … ادامه

امداد خودرو و خودروبر اردبیل

یدک کش و امداد ۱۸۹۳ اردبیل