خودروبر و امدادخودرو ۲۴ ساعته گردنه صائین

خودروبر و امدادخودرو ۲۴ ساعته گردنه صائین

خودرو بر گردنه صائین : در بعضی از شرایط زمانی که با خودرویمان در حال حرکت به مقصدی یا مسافرتی هستیم ، خودروی ما دچار نقص فنی میشود که امکان راه اندازی مجدد آن از عهده ما خارج است. و یا به دلیل نبودن امکانات و تجهیزات مخصوص قادر به راه اندازی مجدد خودرو و … ادامه