خودروبر و امدادخودرو 24 ساعته دشتبو

خودروبر و امدادخودرو 24 ساعته دشتبو

خودروبر دشتبو معتبرترین شرکت‌ خودروبری در تمام مناطق شهر دشتبو زیر نظر اتحادیه امداد خودروی کشوری می باشد.در صورتيكه خودروی شمابه هر علتی قابل حركت نبوده و يا حركت آن ممكن است باعث بروز خطر گردد، در هر زمان از شبانه روز مي‌توانيد با خودرو بر دشتبو تماس حاصل نموده، تا با بهره گيري از … ادامه