خودروبر و امداد خودرو بابل – 09332224184

خودروبر و امداد خودرو بابل – 09332224184

خودروبر بابل معتبرترین شرکت‌ خودروبری در تمام مناطق شهر بابل زیر نظر اتحادیه امداد خودروی کشوری می باشد.در صورتيكه خودروی شمابه هر علتی قابل حركت نبوده و يا حركت آن ممكن است باعث بروز خطر گردد، در هر زمان از شبانه روز مي‌توانيد با خودرو بر بابل تماس حاصل نموده، تا با بهره گيری از … ادامه