امداد خودرو و خودروبر آستارا – ۰۹۱۹۰۱۰۵۰۶۶

امداد خودرو و خودروبر آستارا – ۰۹۱۹۰۱۰۵۰۶۶

امداد خودرو آستارا معتبرترین شرکت‌ خودروبری در تمام مناطق شهر آستارا زیر نظر اتحادیه امداد خودروی کشوری می باشد.در صورتیکه خودروی شمابه هر علتی قابل حرکت نبوده و یا حرکت آن ممکن است باعث بروز خطر گردد، در هر زمان از شبانه روز می‌توانید با خودرو بر آستارا تماس حاصل نموده، تا با بهره گیری … ادامه