خودروبر و یدک کش 24 ساعته شاهین دژ | امدادخودرو شاهین دژ

خودروبر و یدک کش 24 ساعته شاهین دژ | امدادخودرو شاهین دژ

خودروبر شاهین دژ معتبرترین شرکت‌ خودروبری در تمام مناطق شهر شاهین دژ زیر نظر اتحادیه امداد خودروی کشوری می باشد.در صورتيكه خودروی شمابه هر علتی قابل حركت نبوده و يا حركت آن ممكن است باعث بروز خطر گردد، در هر زمان از شبانه روز مي‌توانيد با خودرو بر شاهین دژ تماس حاصل نموده، تا با … ادامه