خودروبر و امداد خودرو بابل – ۰۹۳۳۲۲۲۴۱۸۴

خودروبر و امداد خودرو بابل – ۰۹۳۳۲۲۲۴۱۸۴

خودروبر بابل معتبرترین شرکت‌ خودروبری در تمام مناطق شهر بابل زیر نظر اتحادیه امداد خودروی کشوری می باشد.در صورتیکه خودروی شمابه هر علتی قابل حرکت نبوده و یا حرکت آن ممکن است باعث بروز خطر گردد، در هر زمان از شبانه روز می‌توانید با خودرو بر بابل تماس حاصل نموده، تا با بهره گیری از … ادامه