خودروبر زائر سرای الغدیر | یدک کش زائر سرای الغدیر

خودروبر زائر سرای الغدیر | یدک کش  زائر سرای الغدیر

خودروبر زائر سرای الغدیر معتبرترین شرکت‌ خودروبری در تمام مناطق شهر زائر سرای الغدیر زیر نظر اتحادیه امداد خودروی کشوری می باشد.در صورتيكه خودروی شمابه هر علتی قابل حركت نبوده و يا حركت آن ممكن است باعث بروز خطر گردد، در هر زمان از شبانه روز مي‌توانيد با خودرو بر زائر سرای الغدیر تماس حاصل … ادامه